Onze diensten

Grondwerk

Het bouwen van een bouwwerk begint met het maken een goede fundering. Hiervoor zijn de draagkracht en een goede maatvoering van groot belang. Door onze ruime ervaring in het grondwerk kunnen wij garant staan voor een goede uitvoering en een goed resultaat. Onze grondwerkzaamheden variëren van het maken van bouwputten, funderingssleuven en grondverbeteringen tot het graven van sleuven voor alle nutsvoorzieningen en het aanvullen en op hoogte leggen van de grond rondom bouwwerken.

Ook niet bouwgerelateerde werkzaamheden kunnen wij uitvoeren, zoals het spitten van grond, klaarleggen van tuinen, aanleggen van paardrijbakken, plaatsen van putten, klaarleggen voor bestrating etc. U kunt het zo gek niet bedenken of wij maken het!

    


Sloopwerk

Slopen vereist precisie en vakmanschap. Geen enkele sloop is hetzelfde en om veilig en millieukundig te kunnen slopen heb je ervaring en inzicht nodig.
Bij de Crom beheersen we deze eigenschappen en beschikken we tevens over het juiste materieel om uw bouwwerk tot de bodem netjes op te ruimen. De vrijkomende materialen worden door ons zorgvuldig gescheiden om het millieu minder te belasten en kosten te besparen.
Door de situatie vooraf goed te bekijken kunnen we  onze opdrachtgevers zo veel mogelijk ontlasten, en beperken we de overlast voor de omgeving tot het minimum. 
 
Bij alle sloopwerken worden de vrijkomende materialen volgens geldende regels en voorschriften afgevoerd. Dit geldt ook voor eventuele asbesthoudende materialen.

    


Cultuurtechniek

Onder Cultuurtechnisch werk vallen alle werkzaamheden die te maken hebben met de inrichting van het landelijk gebied. Bij de Crom werken we aan vele cultuurtechnische werken om zo alle grondgebieden zo goed mogelijk te benutten. Hierbij kun je denken aan het herstellen of het aanleggen van natuur- en recreatie gebieden. 
Iets waar wij veel mee bezig zijn is het aanleggen en renoveren van kleine en grote vijvers, poelen en vennen. Zowel vijvers gevuld met grondwater als waterdichte vijvers, voorzien van bijvoorbeeld een leemlaag, hebben we in het verleden al vele gemaakt. Als aanvulling op deze werkzaamheden verzorgen we vaak de ruimtelijke indeling rondom de te maken vijver.
 
Ook voor het landbouwtechnisch verbeteren van percelen kunt u bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan het in profiel brengen van een perceel, diepploegen, of het graven of verleggen van sloten.
 

    


INFRA / Terreinverharding

Bij de Crom hebben we een ruime ervaring in het uitvoeren van de volgende infrastructurele werkzaamheden:
  • -    Repareren of herstraten van elementverhardingen.
  • -    Aanleg van bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen, terrassen en looppaden.
  • -    Aanleggen en repareren van rioleringen.
  • -    Leveren en leggen van betonplaten.
  • -    Asfalteringswerkzaamheden.
 
Bij de realisatie van onze infra-projecten kunnen wij onze klanten volledig ontzorgen. Vooraf bekijken we welke voorzieningen er moeten worden getroffen in verband met hemelwater en kabels en leidingen. Het aanbrengen van de benodigde funderingslagen gebeurt door ons uiterst zorgvuldig om verzakkingen te voorkomen.
 

    


Containerverhuur

Wij verhuren containers voor het afvoeren van bijvoorbeeld sloopafval, puin, zand, grond etc. Let hierbij wel op dat alle bouwstoffen of grondsoorten gescheiden blijven.


Zandhandel

Al jaren hanteren wij de slogan "Zand bestellen, de Crom Bellen"! Wij leveren geel zand geschikt voor allerlei doeleinden. Denk hierbij aan ophoogzand, straatzand en bijvoorbeeld speelbakzand. Daarnaast leveren we ook zwarte grond. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.